لیست قیمت کانکتور ویلند

لیست لیست قیمت کانکتور ویلند (برای خرید تعداد بالای 10 عدد قیمت تماس بگیرید)

***
لیست قیمت مهر ماه  96 کانکتورهای Heavy duty
توضیحات سایز / تعداد پین کانکتورهای سنگین از خانواده
Revos MINI
3 پین + زمین 4 پین + زمین 5 پین + زمین 8 پین 12 پین + زمین
ولتاژ مجاز (ولت) 400 V 50 V 690 V
جریان مجاز (آمپر) 10A 16A 10A
رنگ خاکستری مشکی
جنس کنتاکت مس
 
نوع اتصال نری
شماره فنی 73.310.0353.0 73.310.0453.0 73.710.0553.0 73.710.0853.0 73.710.1253.0
مدل MIN STS 3 2,5 40 MIN STS 4 2,5 40 AG MIN STC 5 25 AG MIN STC 8 05 MIN STC 12 40 AG
قیمت *** *** *** *** ***
نوع اتصال مادگی
شماره فنی 73.300.0353.0 73.300.0453.0 73.700.0553.0 73.700.0853.0 73.700.1253.0
مدل MIN BUS 3 2,5 40 MIN BUS 4 2,5 40 AG MIN BUC 5 25 AG MIN BUC 8 05 MIN BUC 12 40 AG
قیمت ***  *** *** *** ***
لوازم جانبی
نوع پین /سایز0.5-1.5 پین ماده/سایز0.75-1.5 پین/سایز 1.5 پین ماده/سایز 1.5 پین/سایز1.5
 
جنس نقره طلا
شماره فنی 05.544.1000.0 02.124.1000.0 05.543.7202.0 02.123.7202.0 05.544.4429.8
قیمت *** *** *** *** ***
 
مدل پین ماده / سایز1.5-1.6
 
نوع اتصال Crimp
جنس طلا
شماره فنی 02.125.4429.8
قیمت ***
 
مواد محفظه روی
 
رنگ خاکستری
سایز 3
نوع هود (سیار) بیس (تابلویی) + قفل
حفاظت other IP54
شماره فنی 76.350.0736.1 76.352.0736.1 76.362.0736.1 76.320.0729.0 76.321.0729.0
مدل MIN GOT GA 7 M20 25 Z1 MIN GOT GB 7 M20 25 Z1 MIN GOT GB 7H M20 25 Z1 MIN GUT GA 7 25 Z MIN GUT GB 7 25 Z
قیمت *** *** *** *** ***
 
مواد محفظه روی پلاستیک
 
رنگ خاکستری سفید
سایز 3
نوع بیس (تابلویی) پشت بسته هود (سیار) هود (سیار) + قفل بیس (تابلویی) + قفل
حفاظت IP54 Other IP54
شماره فنی 76.322.0736.0 76.350.0760.1 76.352.0760.1 76.372.0760.1 76.320.0753.0
مدل MIN GUT GC 7 M20 25 Z0 MIN GOT GA 7 M20 25 P1 MIN GOT GB 7 M20 25 P1 MIN GOT GC 7 M20 25 P1 MIN GUT GA 7 25 P
قیمت *** *** *** ***  ***
 
مواد محفظه پلاستیک
 
رنگ سفید
سایز 3
نوع بیس (تابلویی) + قفل بیس (تابلویی) پشت بسته
حفاظت IP54 IP65
شماره فنی 76.321.0753.0 76.322.0760.5
مدل MIN GUT GB 7 25 P MIN GUT GC 7 M20 25 P5
قیمت *** ***
 
توضیحات سایز / تعداد پین کانکتورهای سنگین از خانواده
Revos BASIC
6 پین + زمین 10 پین + زمین 16 پین + زمین 24 پین + زمین 48 پین + زمین
ولتاژ مجاز (ولت) 500 V
جریان مجاز (آمپر) 16A
رنگ خاکستری
جنس کنتاکت مس
 
نوع اتصال نری
شماره فنی 70.310.0640.0 70.310.1040.0 70.310.1640.0 70.310.2440.0 70.310.4840.0
مدل BAS STS 6 2,5 50 BAS STS 10 2,5 50 BAS STS 16 2,5 50 BAS STS 24 2,5 50 BAS STS 48 2,5 50
قیمت *** *** *** *** ***
نوع اتصال مادگی
شماره فنی 70.300.0640.0 70.300.1040.0 70.300.1640.0 70.300.2440.0 70.300.4840.0
مدل BAS BUS 6 2,5 50 BAS BUS 10 2,5 50 BAS BUS 16 2,5 50 BAS BUS 24 2,5 50 BAS BUS 48 2,5 50
قیمت  *** *** *** *** ***
لوازم جانبی
مدل پین /سایز 1.5 پین ماده/سایز 1.5
 
جنس طلا
شماره فنی 05.543.7202.0 02.123.7202.0
قیمت *** ***
 
مواد محفظه آلومینیوم